سیستم تغلیظ و آبگیری همزمان

2,359تعداد نمایش :
این دستگاه امکان دستیابی به آبگیری و تغلیظ همزمان لجن شهری و صنعتی را فراهم میکند.
 ترکیب دو سیستم در یک سیستم فشرده باعث کاهش فضای مورد نیاز و کاهش هزینه های بهره برداری میشود. 

مزایای استفاده
ضخیم شدن و آبگیری لجن مازاد در یک مرحله
درصد جامدات بالای کیک لجن و هزینه های عملیاتی پایین
کاهش قابل توجهی از هزینه های دفع در مورد ذخیره سازی، حمل و نقل، خشک کردن و سوزاندن