شرکت تصفیه پیشرفته پارس، تامین کننده پیشرفته ترین سیستم ها در زمینه تکنولوژی محیط زیست و تصفیه فاضلاب است که با تجربه ای بالغ بر 10 سال، سیستم های زیست محیطی کارآمدی را تهیه نموده و موفق به حفاظت از محیط های آبی حساس و مناطق ساحلی در پروژه های داخل کشور شده است. بخش های مختلف شهری، صنعتی از محصولات و خدمات شرکت تصفیه پیشرفته پارس به منظور تصفیه و ایجاد پساب ایمن زیست محیطی قبل از تخلیه به سیستم های فاضلابرو، رودخانه و دریاچه هابهره گرفته اند.  به دلیل چشم اندازهای اقتصادی،  شرکت تصفیه پیشرفته پارس مشتریان خود را در به حداقل رساندن تاثیرات زیست محیطی بر عملکرد اقتصادی آنها یاری می رساند. این شرکت سلسله ای از محصولات، فرایندها، و خدمات را ایجاد نموده که با نظر گرفتن جوانب اقتصادی، طیف گسترده ای از نیازهای  مصرف کنندگان را پوشش میدهد. 
هدف ما
ما تامین کننده سیستم جامعی از تکنولوژیهای زیست محیطی جهت تصفیه فاضلاب
 هستیم که بر رضایت همیشگی مشتریان خود از طریق علمکرد موفق تاکید داریم.
چشم انداز ما

تکنولوژی و توانایی های شرکت ما،  بر پایه شهرت کسب شده  در قابلیت اعتماد، 

اجرا و عملکرد موفق، و پشتیبانی مصرف کنندگان,  در پی ارائه خدمات جهانی  می باشد.

سرمایه های ما
مشتریان: ما به خواسته ها و نیازهای مشتریان خود گوش فرا میدهیم.
صداقت: اهدافمان را بازگو می کنیم و به آنچه گفته ایم، جامه عمل می پوشانیم.
کیفیت: ما کیفیت را از اولین گام تضیمن می کنیم.
یادگیری: موفقیتهای خود را جشن گرفته و از اشتباهات خود می آموزیم.
کارگروهی: کارهای شرکت ما به صورت تیمی انجام می شود.
رهبری: ما پیشرو در ارائه خدمات نوین می باشیم. 
احترام: ما مشارکت یکدیگر رابه رسمیت شناخته  و به آن احترام میگذاریم.