Submersible Mixer

فایل‌ها

1,372تعداد نمایش :
در انواع مختلفی با قدرت و دور موتورهای مختلفی طراحی شده اند که همیشه این امکان را برای یافتن ترکیب بهینه از قدرت اولیه مورد نیاز، شرایط فرآیند و کوتاه ترین زمان ممکن بهره برداری برای به حداقل رساندن مصرف انرژی و سر و صدا میدهند.