چمبر فیلتر پرس

1,876تعداد نمایش :
فیلتر پرس، دستگاهی جهت جداسازی جامد از مایع است. معمولا ذرات جامدی که در یک محلول به صورت معلق (سوسپانسیون) وجود دارند پس از عبور از صفحات فیلتر فشرده شده و از مایع جدا می گردند. دستگاه های فیلتر پرس از مجموعه صفحاتی معمولا از جنس پلی پروپیلن، که در کنار یکدیگر و بین دو ستون ثابت و متحرک قرارگرفته اند، تشکیل شده است. بر روی این صفحات پارچه های با منافذ بسیار ریز قراردارند که جنس و اندازه منافذ پارچه ها بسته به نوع کاربری متغییر می باشد. محلول یا لجن ورودی پس از عبور از مجموعه صفحات و پارچه، فیلتر شده و ذرات معلق خود را از دست می دهد و از دستگاه خارج می شود. ذرات معلق فشرده شده که به آن کیک گفته می شود در بین صفحات دستگاه جمع می شود.