محصولاتتجهیزات تصفیه لجنآبگیریفیلتر پرس با صفحه ممبرانی

فیلتر پرس با صفحه ممبرانی

1,113تعداد نمایش :
صفحات تشكيل دهنده اين فيلتر ها ديافراگمي بوده كه پس از پايان عمليات فیلتراسیون و تشکیل کیک، عملیات دمش هوا انجام می گیرد که موجب تورم غشای صفحات و وارد شدن فشار به کیک و تکرار عملیات آبگیری می شود. نتيجه اين عمليات تشكيل كيك با خشكي تا 90 %  و زمان فيلتراسيون كوتاهتر مي گردد. در اين حالت كيك به صفحات نمي چسبد و در زمان تخليه به راحتي از صفحات جدا مي شود.

از مزاياي فيلتر پرس ممبران مي توان به مواد ذيل اشاره نمود:
سيكل فيلتراسيون كوتاه تر
سيكل های شستشوي كوتاه تر
رطوبت كمتر كيك خروجي
توليد كيك يكنواخت