تغلیظ کننده نواری

2,243تعداد نمایش :
این دستگاه ها برای تغلیظ پیوسته لجن های بهداشتی و صنعتی در ابعاد و ظرفیت های مختلف طراحی شده است. این دستگاه جایگزین تانک های بتنی تغلیظ میشود.

جهت تغلیظ لجن یا پس آب موارد زیر به کار می رود :
- لجن اولیه تصفیه خانه های فاضلاب  
- لجن فعال در تصفیه خانه های فاضلاب
-مخلوط لجن های اولیه و ثانویه
- لجنهای هضم شده تصفیه خانه های فاضلاب
- لجن تولیدی در تصفیه خانه های آب
-پس آب ورودی لجن کارخانجات صنعتی و کاغذ سازی
- لجنهای صنعتی
-لجن حاصل از لایروبی دریاچه ها
- کارخانجات ماسه شویی
- صنایع شیمیایی پتروشیمی و نفت
تغلیظ کننده نواری از فیلترهای ثقلی پیوسته همراه با صفحه نواری که بین دو غلتک حرکت میکند و فرایند
تغلیظ لجن را انجام میدهد تشکیل شده است.

مزایا:
لجن خروجی با درصد جامدات بالا
توان عملیاتی بالای و نیاز به فضای کم
تونایی تغلیظ لجن با کیفیت ته نشینی پایین
هزینه پایین
نصب و راه اندازی آسان