بلت فیلتر پرس

2,749تعداد نمایش :
بلت فیلترپرس قابلیت جداسازی جامدات از فاضلاب را در صنایع مختلف دارا می باشد و عملیات فیلتر شدن در دو مرحله صورت میگیرد: مرحله اول به صورت گرانشی فیلتراسیون انجام میشود و در مرحله دوم  فشرده سازی و آبگیری لجن بین دو بلت اسکرین که توسط غلتک ها هدایت میشوند انجام میگیرد.