سوابق پژوهشی

2,191تعداد نمایش:
1394/02/02تاریخ:

پروژه¬های تحقيقاتي:

- طرح ملي پژوهشي بررسي اولويت¬هاي تحقيقاتي در بخش محيط زيست و توسعه پايدار با روش EIA (کارفرما: شوراي پژوهشهاي علمي کشور ) با همکاري دانشگاه شيراز

- ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح ساماندهي رودخانه کر و حله، کارفرما شرکت حاسب فارس

- بررسي آلودگي¬هاي زيست محيطي مراکز تجاري و صنعتي در سطح شهرستان شيراز- کارفرما دانشکده بهداشت شيراز

- طرح تدوين استاندارد¬هاي ملي تصفيه و دفع لجن فاضلاب –کارفرما: سازمانحفاظتمحيطزيست

- تعیین مبانی طراحی و کارایی بیوفیلتر هیبرید مستغرق در تصفیه فاضلاب شهری در مقیاس پایلوت–کارفرما: صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری

- بررسی میزان کارایی و مبانی طراحی کاربرد همزمان فرایند¬هایH-IFAS،  SHARONو ANAMMOX، در تصفیه فاضلاب شهری

ابداعات شرکت مهندسي تصفيه پيشرفته پارس:

- طراحي و اجراي سيستم بيوفيلتر هيبريد مستغرق از نوع H-IFAS که براي نخستين بار در جهان توسط متخصصين اين شرکت طراحي و اجرا گرديده است.

- طراحي و اجراي سيستم AOP+MBBR  براي تصفيه فاضلاب¬هاي صنعتي

- طراحي و ساخت مديايPATEC  با سطح ويژه 800 متر مربع به ازاي هر مترمکعب جهت اجراي سيستم‌هاي بيوفيلتر پيشرفته براي تصفيه فاضلاب‌هاي شهري و صنعتي

- ابداع روش تصفيه پيشرفته جهت مراکز آبزی پروری مداربسته (با عنوان طرح مهر)

- ابداع روش تصفيه پيشرفته‌ی راکتور بافل‌دار هوازی با رشد چسبیده (Aerobic Attached Growth Baffled Reactor (AABR

- ابداع روش تصفيه پيشرفته¬ی واکنش فنتون متوالی (Sequent Fenton Reaction)

فایل‌ها